logo grom

Stowarzyszenie GROM

To jednostka organizacyjna Gminy Skarżysko-Kamienna, działająca od 2008 r. w otoczeniu ekonomii społecznej jako podmiot zatrudnienia socjalnego, o charakterze edukacyjnym, wspierającym, tworzony dla osób o najmniejszych szansach na otwartym rynku pracy.

Sekcja pracy z klientami

Sekcja organizacyjna

Sekcja produkcyjno-magazynowa

Informacje o CIS

Skarżyski CIS uzyskał status centrum integracji społecznej Decyzją Nr PS.I-0717/7/2008 z 5 maja 2008 r. Wojewody Świętokrzyskiego, a powołany został Zarządzeniem Nr 254/2008 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 6 października 2008 r. w formie gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta. W takiej formie prawnej jednostka nasza funkcjonowała do końca 2010 r.

Nasze sklepy:

Informacje o finansowaniu